.
Looije Properties

.
 
Algemeen
 | Foto
 | Locatie
line


Omschrijving
 ca. 220 m² gerenoveerde kantoorruimte gelegen op de 2e en 3e verdieping op een prachtige zichtlocatie aan het bekende Eendrachtsplein te Rotterdam-Centrum. Deelverhuur per verdieping vanaf ca. 100 m² is bespreekbaar.

Het gebouw stamt uit 1870 en momenteel huurt The Coffee Company de begane grond.

De tweede verdieping van ca. 120 m² is één grote open ruimte en kenmerkt zich door het hoge plafond en de vele ramen. In de achterste ruimte is een pantry gecreëerd en het toilet bevindt zich op de gang. De 3e verdieping betreft de kapverdieping waar nog authentieke elementen middels houten balken te vinden zijn. Deze verdieping beschikt over een aparte vergaderruimte, pantry en toilet. De tweede en derde verdieping hebben een aparte entree op de begane grond welke aan het Eendrachtsplein is gelegen. De buitenzijde van het object is recent nog volledig geschilderd.  

Indeling
 OPLEVERINGSNIVEAU KANTOORRUIMTE
• Pantry;
• Toiletten per verdieping;
• Te openen ramen;
• Huidige vloerbedekking;
• Verlichtingsarmaturen;
• Systeemplafond;
• Zelfstandige entree;
• Mechanische ventilatie.

De staat van oplevering zal ten tijde van de daadwerkelijke oplevering nader worden omschreven in een door huurder en verhuurder te ondertekenen proces verbaal van oplevering, waarin wordt aangegeven welke installaties en andere voorzieningen wel, en welke installaties en andere voorzieningen niet, tot het gehuurde
behoren en waarin tevens een beschrijving van de staat van het gehuurde wordt gegeven, eventueel aangevuld met door partijen geparafeerde foto’s.

OPPERVLAKTEN
2e verdieping ca. 120 m²
3e verdieping ca. 100 m²
Totaal ca. 220 m²  
(Huur)prijs
 HUURPRIJZEN
2e verdieping € 1.700,- per maand;
3e verdieping € 1.100,- per maand.

Deelverhuur per verdieping bespreekbaar 

Genoemde huurprijzen dienen vermeerderd te worden met de geldende BTW alsmede de servicekosten en de daarover verschuldigde BTW.

BTW
Bij het vaststellen van de huurprijs is uitgangspunt geweest dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgestelde of nader vast te stellen minimum percentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van BTW, zodanig dat kan worden geopteerd voor een belaste (ver)huur. Indien een niet BTW belaste verhuur wordt overeengekomen zal een opslag op de huurprijs worden berekend.

SERVICEKOSTEN
Huurder is een nader vast te stellen voorschotbedrag servicekosten verschuldigd inzake een pakket leveringen en diensten welke nog door de verhuurder zullen worden vastgesteld.

HUURBETALING
De huurbetaling geschiedt per kwartaal bij vooruitbetaling.

HUURCONTRACT
Huurovereenkomst op basis van het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), model februari 2015.

HUURTERMIJN
Vijf jaar met telkenmale een verlengingsperiode van vijf jaar. In overleg met verhuurder zijn afwijkende huurtermijnen bespreekbaar.

OPZEGTERMIJN
12 maanden.

ZEKERHEIDSTELLING HUUR
Ter meerdere zekerheid van nakoming van zijn verplichtingen zal huurder een bankgarantie stellen bij een erkende Nederlandse bankinstelling, ter grootte van drie maanden huur en servicekosten te vermeerderen met BTW.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringang, op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI- alle huishoudens (2015 =100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.Oplevering
 AANVAARDING 
Per direct beschikbaar.