.
Looije Properties

.
 
Algemeen
 | Foto
line


Omschrijving
Algemeen
Winkelruimte gelegen op de ‘Noorderboulevard’ te Rotterdam Noord waar zowel lokale ondernemers als landelijke partijen zoals: ICI Paris, Aktiesport, Bart Smit, Pearle, McDonalds, Coop vandaag, Specsavers, D-Reizen, Van Haren schoenen en Etos gevestigd zijn. 

De ruimte is goed bereikbaar met de auto vanaf rijksweg A20, alsmede met het openbaar vervoer (bus | tram). Voldoende parkeergelegenheid (betaald) in de directe omgeving. 


Indeling
Ca. 90 m2 winkelruimte gelegen op de begane grond.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met een verlengingsmogelijkheid van vijf jaar.

Omzetbelasting
Over de huurprijs zal BTW in rekening worden gebracht. Indien BTW niet in rekening kan worden gebracht, geldt een nader te bepalen opslag op bovengenoemde huurprijs.

Bijkomende kosten
Thans niet van toepassing, eventueel nader te bepalen.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief servicekosten en BTW.

Betalingswijze
De huurpenningen, servicekosten en BTW dienen te worden voldaan bij vooruitbetaling per kwartaal.

Datum van oplevering
Per direct.

Wijze van oplevering
De ruimte wordt casco opgeleverd, vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd). 

Gebruik
Onderhavige ruimte wordt gebruikt als verkoopruimte in de zin van artikel 7: 290 BW. Horeca is niet toegestaan.

Bestemming
Het geheel valt onder de regels van het bestemmingsplan ‘Oude Noorden’ van de Gemeente Rotterdam, onherroepelijk d.d. 24 september 2010 en is bestemd voor detailhandel.

Detailhandel 4.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Detailhandel' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. winkels/ praktijkruimten, met de bijbehorende opslag- en administratieruimten op de begane grond; 
b. horeca, op de begane grond, waar zulks op de plankaart is aangegeven; 
c. een seksinrichting, waar zulks op de plankaart is aangegeven, met dien verstande dat gebruik als seksinrichting niet meer is toegestaan nadat de functie is omgezet in winkel; 
d. gebouwde parkeervoorzieningen, geheel of gedeeltelijk ondergronds; e. woningen op de verdiepingen; 
f. belwinkels aan Benthuizerstraat 25 en 76, met dien verstande dat gebruik als belwinkel niet meer is toegestaan nadat de functie is omgezet in winkel; 
g. een aannemersbedrijf aan de Tollensstraat 56-58 (categorie 3 van de lijst van bedrijfsactiviteiten behorende bij deze regels), met dien verstande dat gebruik voor genoemd doel is niet langer toegestaan, nadat functieverandering heeft plaatsgevonden in een bedrijf met een lagere bedrijfscategorie, dan wel de functie is omgezet in winkel. 
h. 'Waarde - Archeologie' (als bedoeld in Artikel 26), voor zover de gronden mede als zodanig zijn bestemd. 
i. Waarde - Cultuurhistorie (als bedoeld in Artikel 26), voor zover de gronden mede als zodanig zijn bestemd.

Huurovereenkomst
De huurovereenkomst zal op basis van het standaard model van de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) met bijbehorende Algemene Bepalingen, gedeponeerd en ingeschreven bij de griffie van de rechtbank te ‘s-Gravenhage, worden opgemaakt. 

(Huur)prijs
Huur: € 22.500,- excl btw per jaar